Zásady ochrany osobných údajov a súborov cookie

Používaním webovej stránky modpro.sk prijímate nasledujúce podmienky ochrany súkromia a cookies.

§1 VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Tieto zásady ochrany osobných údajov a súborov cookie stanovujú pravidlá spracovania a ochrany osobných údajov poskytovaných používateľmi a súbormi cookie, ako aj ďalšie technológie objavujúce sa na webových stránkach.

V prípade akýchkoľvek pochybností týkajúcich sa ustanovení týchto zásad ochrany osobných údajov a súborov cookie kontaktujte administrátora prostredníctvom kontakt.

Žiadne osobné a adresné údaje poskytnuté používateľom na webových stránkach nebudú žiadnym spôsobom sprístupnené ani predané tretím stranám.

Správca si vyhradzuje právo na zmeny v zásadách ochrany osobných údajov a každý používateľ webových stránok je povinný poznať aktuálne pravidlá ochrany osobných údajov. Dôvodom zmien môže byť vývoj internetových technológií, zmeny všeobecne platných právnych predpisov alebo vývoj webových stránok.

§2 DEFINÍCIE

„Správca” – Modpro Centrum mobility, Zvolenská cesta 28, Banská Bystrica 97405

„Používateľ“ – akýkoľvek subjekt, ktorý navštívi webovú stránku a použije ju.

„Webové stránky“ – webová stránka na adrese modpro.sk.

§3 OSOBNÉ ÚDAJE

1. Správcom osobných údajov Používateľa je Správca.

2. Používateľ dobrovoľne poskytuje osobné údaje pomocou nižšie uvedených formulárov na webových stránkach na účely uvedené vo formulároch.

3. Používateľ súhlasí so spracovaním poskytnutých osobných údajov a s prijímaním informácií elektronickou cestou od správcu za účelom kontaktovania používateľa alebo zasielania ďalších informácií (správ), napr. O udalostiach alebo produktoch ponúkaných správcom.

4. Užívateľ má právo kedykoľvek získať prístup k obsahu svojich údajov a možnosť opravy, opravy alebo požadovania obmedzenia ich spracúvania. Súhlas Používateľa je možné kedykoľvek odvolať, čo bude mať za následok odstránenie e-mailovej adresy zo zdrojov Správcu. Používateľ má právo na prenos svojich osobných údajov a podanie sťažnosti predsedovi Úradu na ochranu osobných údajov.

5. Údaje používateľa nebudú prenášané žiadnemu inému subjektu alebo mimo Európskej únie.

6. Údaje Užívateľa budú Správcom uložené na dobu neurčitú.

7. Pokiaľ Používateľ neposkytne svoje osobné údaje, nebude môcť využívať služby ponúkané Správcom ako súčasť formulárov na Webovej stránke.

8. Používateľ poskytnutím svojich osobných údajov súhlasí s ich spracovaním na účely marketingu produktov a služieb správcu, vrátane ich profilovania na účely prípravy individualizovanej ponuky. Používateľ môže namietať proti spracovaniu svojich osobných údajov na marketingové účely a namietať proti profilovaniu na tento účel.

9. Na webových stránkach sa môžu zobraziť odkazy na iné webové stránky. Otvoria sa v novom okne prehliadača alebo v rovnakom okne. Správca nezodpovedá za obsah poskytovaný týmito webovými stránkami. Používateľ je povinný prečítať si zásady ochrany osobných údajov alebo predpisy týchto webových stránok.

10. Používateľ poskytuje údaje dobrovoľne, je však nevyhnutné dosiahnuť účel alebo podniknúť kroky súvisiace s ich poskytnutím.

11. Osobné údaje používateľa sú uchovávané a chránené s náležitou starostlivosťou v súlade s implementovanými internými postupmi správcu.

12. Správca týmto informuje používateľa, že zverením spracúvania osobných údajov poverením tretích osôb nepostúpi.

13. Správca osobných údajov týmto informuje, že nevymenoval inšpektora ochrany osobných údajov (ABI) a vykonáva svoje vlastné povinnosti podľa zákona z 29. augusta 1997 o ochrane osobných údajov (Zbierka zákonov z roku 2016, položka 922, ďalej len „zákon“). ako „UODO“).

14. Osobné údaje poskytnuté používateľom budú použité na účel a v rozsahu vyplývajúcom z udelených súhlasov.

15. Právnym základom pre spracúvanie osobných údajov poskytovaných používateľom sú:

 • súhlas udelený Používateľom
 • plnenie zákonom oprávnených cieľov realizovaných Správcom alebo príjemcami údajov, ktorými sú najmä priamy marketing vlastných produktov a služieb.

§4 FORMULÁRE

Správca používa na Webovej stránke nasledujúce typy formulárov:

1. Kontaktný formulár – umožňuje vám poslať správu správcovi. Údaje spracováva správca v súlade s týmito zásadami ochrany osobných údajov s cieľom kontaktovať používateľa.

§5 TECHNOLÓGIE

1. Správca používa nasledujúce technológie na sledovanie akcií podniknutých používateľom na webových stránkach:

 • Zabudovaný kód Google Analytics – na analýzu štatistík webových stránok. Google Analytics používa svoje vlastné súbory cookie na analýzu aktivít a správania používateľov webových stránok. Tieto súbory sa používajú na ukladanie informácií, napríklad z ktorej strany sa používateľ dostal na aktuálnu webovú stránku. Pomáhajú zlepšovať stránku.

2. Aby ste mohli používať web modpro.sk, musíte mať:

 • Zariadenia s prístupom na internet
 • Webový prehľadávač, ktorý umožňuje prezerať webové stránky.

§6 Zrieknutie sa zodpovednosti

1. Na všetok obsah webových stránok (okrem tých, ktoré sú v tomto dokumente uvedené osobitne) sa vzťahujú autorské práva správcu. Správca nesúhlasí s kopírovaním obsahu webových stránok ako celku alebo ich častí bez jeho výslovného predchádzajúceho súhlasu.

§7 POLITIKA COOKIES

1. Webová stránka môže zhromažďovať informácie automaticky.

2. Súbory cookie (tzv. „Cookies“) sú údaje IT, najmä textové súbory, ktoré sa ukladajú na koncovom zariadení používateľa webových stránok a sú určené na používanie webových stránok. Súbory cookie zvyčajne obsahujú názov webovej stránky, z ktorej pochádzajú, čas uloženia v koncovom zariadení a jedinečné číslo.

3. Súbory cookie sa používajú na nasledujúce účely:

 • prispôsobenie obsahu webových stránok podľa preferencií používateľa a optimalizácia používania webových stránok; najmä tieto súbory umožňujú rozpoznať zariadenie používateľa webových stránok a správne zobraziť webové stránky prispôsobené jeho individuálnym potrebám;
 • vytváranie štatistík, ktoré pomáhajú pochopiť, ako Používatelia používajú Webové stránky, čo umožňuje vylepšiť ich štruktúru a obsah;

4. Webové stránky používajú dva základné typy súborov cookie: súbory cookie relácie a trvalé súbory cookie. Súbory cookie relácie sú dočasné súbory, ktoré sa ukladajú na koncovom zariadení používateľa až do odhlásenia, opustenia webových stránok alebo do vypnutia softvéru (webového prehliadača). Trvalé súbory cookie sa ukladajú na koncovom zariadení Používateľa po dobu uvedenú v parametroch súboru cookie alebo dovtedy, kým ich Používateľ nevymaže.

5. Nasledujúce typy súborov cookie sa používajú ako súčasť webových stránok:

 • „Nevyhnutné“ súbory cookie umožňujúce použitie služieb dostupných na webových stránkach, napr. Autentifikačné súbory cookie používané pre služby, ktoré vyžadujú autentizáciu na webových stránkach;
 • cookies používané na zaistenie bezpečnosti, napr. používané na zisťovanie podvodov v oblasti autentifikácie na Webovej stránke;
 • „Výkonové“ cookies, umožňujúce zhromažďovanie informácií o tom, ako sa používa webová stránka;
 • „Funkčné“ cookies, umožňujúce „zapamätanie si“ nastavení zvolených Používateľom a prispôsobenie používateľského rozhrania, napr. Pokiaľ ide o zvolený jazyk alebo oblasť pôvodu Používateľa, veľkosť písma, vzhľad webových stránok atď.;

6. V mnohých prípadoch softvér používaný na prezeranie webových stránok (webový prehliadač) umožňuje predvolene ukladanie súborov cookie do koncového zariadenia používateľa. Používatelia webových stránok môžu kedykoľvek zmeniť nastavenia súborov cookie. Tieto nastavenia je možné meniť najmä tak, aby blokovali automatické spracovanie súborov cookie v nastaveniach webového prehliadača alebo informovali o ich každom zverejnení v zariadení používateľa webových stránok. Podrobné informácie o možnostiach a spôsoboch narábania s cookies sú dostupné v nastaveniach softvéru (webového prehliadača).

7. Správca informuje, že obmedzenia používania súborov cookie môžu mať vplyv na niektoré funkcie dostupné na webových stránkach webových stránok.

8. Viac informácií o cookies je k dispozícii na www.wszystkoociasteczkach.pl alebo v sekcii „Pomoc“ v ponuke prehliadača.